Sloop voormalige Boerenbond fabriek Wanroij

Wanroij
juli 2023 - december 2023
sloop & grondwerkzaamheden

 

In juli 2023 zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden op het Korenveld terrein. In verband met onze sloopwerkzaamheden verdwijnt ook de silo van de voormalige fabriek welke sinds jaar en dag de horizon van Wanroij en de omgeving bepaalde.  

Op het verlaten 2 hectare grote terrein, waar toen veevoer werd geproduceerd, ontstaat de nieuwe woonbuurt Korenveld. Dit ontwikkelingsproject is een initiatief van Locares Vastgoedontwikkelaars (een samenwerking van Prudentius Vastgoedontwikkeling en Laarakkers RESITE).  

Bij de sloop op het Korenveld terrein worden meer dan 95% van alle vrijkomende sloopmaterialen hergebruikt. De twee hallen en de machines uit de fabriek worden op een andere plek weer opgebouwd en ingezet. Het vrijgekomen puin zal zodanig verkleind worden dat dit vervolgens op locatie door een mobiele puinbreker verwerkt kan worden.  

Na voltooiing van de sloopwerkzaamheden in november 2023 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein. 

Bij onze werkzaamheden hebben wij in het bijzonder aandacht voor het minimaliseren van overlast voor de omgeving. Naast de bekende opnames van omliggende bebouwing wordt gewerkt met geluid- en trilling meters en wordt stof gereduceerd door water te vernevelen. Het verkleinen van het puin zal uitgevoerd worden met kleinere sloopkranen. Dit zorgt voor beperking van de nodige vrachtwagenbewegingen wat weer ten goede komt aan de veiligheid in de omgeving en het milieu. Het gebroken puin (granulaat) uit de breker wordt hergebruikt onder de nieuwe wegen van de woonbuurt.