Grondstoffen

Bij de uitvoering van sloop-, bouw- en vastgoedwerkzaamheden komen sloopmaterialen en afvalstoffen vrij. Zowel in Sambeek als Kamp Lintfort (Duitsland) nemen we met een eigen grondbank grond-, bouw-, puin-, en/of andere reststromen in. Bij grote projecten worden ook op locatie met een mobiele breker en zeef reststromen verwerkt. Door zorgvuldige scheiding en met behulp van een modern machinepark wordt meer dan 95% duurzaam gerecycled tot herbruikbare bouw- en grondstoffen. Laarakkers weet hiermee haar ecologische voetafdruk, CO2- en fijnstofuitstoot te beperken, en is hiervoor BRL 2506 KOMO & BRL 2506 NL BSB gecertificeerd.

Granulaten die wij innemen, sorteren, keuren, duurzaam verwerken en aanbieden tot herbruikbare grondstoffen zijn:


Betongranulaat

Laarakkers verwerkt gesloopt beton tot betongranulaat, zodat het als toeslagmateriaal in beton hergebruikt kan worden.


Menggranulaat

Laarakkers verwerkt gebroken puin tot menggranulaat, zodat het als fundering onder wegen, verharding van wegen of als grind/split hergebruikt kan worden.


Afval- en resttromen die wij innemen, sorteren, keuren en aanbieden zijn:


Metaal

Laarakkers sorteert metalen als staal, ijzer, koper, lood, chroom en aluminium. Deze materialen worden aangeboden voor hergebruik in bouwprojecten of geschikt gemaakt voor nieuwe toepassingen.


Houtafval

Laarakkers verwerkt ongeverfd en onbehandeld hout (A-klasse), geverfd, gelakt of verlijmd hout (B-klasse) en verduurzaamd hout (C-Klasse). Afhankelijk van het type wordt dit hout verwerkt in nieuwe houtproducten of gebruikt als grondstof voor energieopwekkingscentrales.


Snoei- en GFT-afval

Laarakkers biedt deze aan als grondstof voor de bio-energie.


Glasafval

Laarakkers scheidt glasafval en biedt deze aan voor de glasverwerkende industrie.


Dakafval

Laarakkers biedt teerhoudend en/of bitumineus dakafval aan als grondstof voor nieuwe dakproducten.


Overige afvalstromen

Laarakkers biedt kleinere reststromen zoals gips, gasbeton, isolatiematerialen, vloerdelen, EPS/piepschuim, folie, verpakkingsmaterialen, bekabeling en zand aan de verwerkende industrie aan.