Strategie

Missie

Sinds 1945 zet Laarakkers zich in om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met onze stakeholders duurzame groei te realiseren in de (inter-)nationale sloop-, bouw- en vastgoedsector.


Voor onze klanten
Een betrouwbare, oplossingsgerichte en vakkundige partner, die in het gehele proces van uiteenlopende sloop-, bouw- en vastgoedvraagstukken op een duurzame wijze ontzorgt.


Voor onze partners
Een betrouwbare, oplossingsgerichte en vakkundige partner, die op synergetische wijze bouwt aan innovatieve en duurzame sloop-, bouw- en vastgoedoplossingen.


Voor onze medewerkers:
Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid, zodat onze medewerkers iedere dag weer:
⦁ Fit en gezond zijn.
⦁ Met een glimlach komen werken.
⦁ De mogelijkheden hebben tot persoonlijke ontwikkeling.
⦁ De kans hebben mee te denken, voorstellen te doen en initiatief te nemen.


Voor onze planeet
Het ontwikkelen en toepassen van duurzame werkwijzen en technieken, zodat de ecologische voetafdruk op onze planeet zo laag mogelijk blijft.


Visie

Een toonaangevende marktleider in de sloop-, bouw- en vastgoedsector door innovatie en duurzaamheid.


De mens, planeet en welvaart in perfecte harmonie, dat is onze ambitie. Dit willen we bereiken door:

⦁ Doorlopend te investeren in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe innovatieve technieken en technologieën die ons werk niet alleen efficiënter maken, maar ook duurzamer.
⦁ Samen met onze partners een actieve bijdrage te leveren aan omgevingsvraagstukken, om zo een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren.
⦁ Het thema duurzame inzetbaarheid integraal toe te passen in onze organisatie. En hiermee de prestaties, gezondheid, competenties, motivatie en betrokkenheid van ons personeel te bevorderen.
⦁ Internationale kennis- en expertise uitbreiding om zo de sloop-, bouw- en vastgoedmarkt – inclusief de gehele keten – naar een hoger en duurzamer niveau te tillen.


Strategie

Om als toonaangevende speler in de sloop-, bouw- en vastgoedsector te opereren, focussen wij ons de komende periode op de thema’s innovatie en duurzaamheid en de praktische toepasbaarheid hiervan.


Wij zullen hierdoor investeren in:
⦁ Verdere modernisering en verduurzaming van ons machinepark.
⦁ Ontwikkeling, zelfontplooiing en deskundigheid van ons personeel, aan de hand van functioneringsgesprekken, persoonlijke begeleiding en bijscholing.
⦁ Systemen en processen die de interne en externe communicatie van onze organisatie vereenvoudigen en verder professionaliseren.
⦁ Nieuwe samenwerkingen aangaan die innovatie en de duurzame ontwikkeling van de sloop-, bouw- en vastgoedsector bevorderen.
⦁ De kwaliteit van onze dienstverlening door constant te zoeken naar vernieuwingen en verbeteringen in onze bedrijfsprocessen met behulp van ons kwaliteitsmanagementsysteem en bijbehorende certificaten.


Op deze manier willen wij onze positie als toonaangevende totaaloplosser van uiteenlopende sloop-, bouw- en vastgoedvraagstukken behouden én versterken.