Certificering

Laarakkers streeft naar duurzaamheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het allerhoogste niveau.
Wij zijn gecertificeerd voor de volgende zaken:


CO2-Prestatieladder

De Laarakkers Groep heeft als doel om CO2-bewust te handelen. Daarom hebben we ons door een onafhankelijk audit team laten certificeren en niveau 3 van de CO2-prestatieladder bereikt.


Bekijk hier het certificaat.PSO-certificaat

Op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) hebben we het prestatieniveau ‘’trede 2’’ bereikt. Dit wil zeggen dat Laarakkers zich mag plaatsen tussen de 25% best presterende bedrijven, met dezelfde grootteklasse, op het gebied van Sociaal ondernemen.


Bekijk hier het certificaat.ISO 9001

ISO 9001 maakt de werkprocessen van Laarakkers inzichtelijk, eenduidig en beheersbaar.
Hierdoor werken we effectiever en efficiënter.


Bekijk hier het certificaat.BRL SVMS-007 Veilig en Milieukundig Slopen

Laarakkers sloopt op een kwalitatieve, veilige en milieu(des)kundige wijze, waarbij bouw- en grondstoffen maximaal gerecycled worden.


Bekijk hier het certificaat.VCA

Het VCA-certificaat is een erkenning waaruit blijkt dat de medewerkers van Laarakkers staan voor veilig en gezond werken.


Bekijk hier het certificaat.BRL SIKB 7000 Procescertificaat

Laarakkers voldoet aan de strengste wet- en regelgeving op het gebied van bodemsanering;
het vrijmaken van grondstukken van bodemverontreiniging.


Bekijk hier het certificaat.Procescertificaat Asbestverwijdering

In de sloop-, bouw- en vastgoedsector zijn veel asbesthoudende producten in omloop. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid, waardoor teveel blootstelling aan asbestvezels voorkomen dient te worden. Laarakkers bezit de kennis en kunde om asbest op een veilige en vakkundige wijze te verwijderen.


Bekijk hier het certificaat.BRL 2506 KOMO© Productcertificaat

Laarakkers recyclet op nauwkeurige en verantwoorde wijze materiaal en afval tot bouw- en grondstoffen als beton- en menggranulaat.


Bekijk hier het certificaat.BRL 2506 NL BSB Productcertificaat

Laarakkers recyclet op een verantwoorde wijze ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen als betongranulaat en menggranulaat.


Bekijk hier het certificaat.BRL 9335 Productcertificaat

Laarakkers is gecertificeerd voor het keuren van partijen grond. De door ons geleverde producten voldoen aan vastgelegde milieu hygiënische specificaties conform Besluit en Regeling Bodemkwaliteit.


Bekijk hier het certificaat.HVO20-certificaat

Sinds 2021 gebruiken we de brandstof HVO20, waarmee we 20% minder CO2 uitstoten in vergelijking met conventionele diesel. Met deze brandstof hebben we in 2023 180.153 kg minder CO2 uitgestoten. Dit cijfer is berekend op basis van de hoeveelheid ingekochte brandstof.


Bekijk hier het certificaat.