Sloop

Jarenlange ervaring en continue aandacht voor het verhogen van onze kennis, heeft ervoor gezorgd dat we – met meer dan 600 projecten per jaar – specialist zijn in slopen van sloop-, bouw- en vastgoedprojecten. Voor een breed scala aan klanten als woningcorporaties, retailers, zorg- en onderwijsinstellingen, bouw-, vastgoed- en energie-industrie, aannemers nieuw-, ver- en utiliteitsbouw, projectontwikkelaars en particulieren voldoen wij aan hun sloopwensen.

Mede door een innovatief, modern en geavanceerd machinepark en onze deskundige medewerkers recyclen we meer dan 95% van alle sloopmaterialen en (afval)stoffen!

Lees meer over de recycling van materialen en grondstoffen op de webpagina Grondstoffen.


Circulair & Duurzaam Slopen

Slopen met een duurzame visie op de toekomst!

Vóór aanvang van sloopwerkzaamheden inventariseren onze ervaren projectleiders hoe alle vrij te komen sloopmaterialen en (afval-)stoffen gerecycled kunnen worden.

Om de milieubelasting, waaronder de CO2 emissie en uitstoot fijnstof maximaal te beperken worden de werkzaamheden op een zo duurzaam mogelijke wijze uitgevoerd:
▪ Uitvoeren van handsloopwerkzaamheden om de kwaliteit van circulaire materialen zo hoog mogelijk te houden;
▪ Milieutechnisch verantwoord scheiden en verwerken van vrijgekomen materialen en (afval)stoffen.
▪ Effectieve en efficiënte uitvoering en borging van sloopprocessen om duurzame sloopkwaliteit in de gehele keten te garanderen.

Circulair en duurzaam slopen garanderen wij mede met behulp van ons integraal gecertificeerde ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem en het BRL SVMS-007 certificaat. Beide certificaten borgen dat het gehele sloopproces op een kwalitatieve, veilige en milieukundige/duurzame wijze wordt uitgevoerd.


Totaalslopen

Wij slopen woningen, ziekenhuizen, bedrijfshallen, fabrieken, industriegebouwen, kantoorpanden, onderwijsgebouwen, warenhuizen, opslagplaatsen/loodsen, bruggen, busstations en andere grootschalige sloop, bouw en vastgoedprojecten. Door onze uitgebreide kennis en ervaring is de klant verzekerd van een duurzame en veilige totaalsloopaanpak met hoge kwaliteitsstandaarden.


Renovatiesloop/verbouwsloop

Waarom compleet slopen als renoveren ook een haalbare optie is?

Er is steeds meer behoefte aan het (gedeeltelijk) renoveren van gebouwen. Wij ontzorgen u totaal voor het strippen van gebouwen. Denk hierbij aan het verwijderen van gevels of kozijnen, verwijderen van (systeem)plafonds, verwijderen van installaties, verwijderen van scheidingswanden, slopen van binnenwanden, verwijderen van asbest of andere constructieve elementen. Ook in een renovatie/verbouwsloop staat veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit voorop.

Bij de uitvoering van renovatiesloopwerkzaamheden kunnen schadelijke stoffen als asbest vrijkomen. Met het Procescertificaat Asbestverwijdering beschikken wij over de juiste kennis, vaardigheden en certificaten om dit op een milieuvriendelijke en veilige wijze te verwijderen.

Lees hierover meer op onze webpagina Asbest.