Verzorgingstehuis Cuijk

Cuijk
09-03-2016 - 31-12-2016
Sloop, Asbest

Begin 2016 is Laarakkers in opdracht van Mooiland gestart met de sloop van het leegstaande verzorgingstehuis Maartenshof in Cuijk. Het project bestond uit 3 gebouwen: een laagbouw, een hoogbouw en een kapel, welke gebouwd zijn in 1987. De kapel hoefde niet gesloopt te worden, hiervoor wordt nog een andere invulling gezocht.

Beschermde diersoort
We begonnen met het strippen van de gebouwen. Dit betekent dat deuren, ramen, kozijnen, houten bekledingen aan wanden en plafonds, installaties, kasten, koper, leidingwerk en vloerbedekkingen werden verwijderd. Daarna liep de sloop vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen, een beschermde diersoort. We mochten de gebouwen pas echt slopen nadat het drie nachten boven de acht graden was geweest en we zeker wisten dat er geen dieren achtergebleven waren.

Voorbereiding sloop
Laarakkers is voor 80% werkzaam in het Duitse Roergebied. Daar hebben we veel ervaring met grote sloopprojecten, zoals Maartenshof. Met een nachtelijk transport hebben we onze grote Volvo EC700B sloopkraan vanuit Duitsland naar Cuijk gebracht. Speciaal voor transport worden de rupsen van de sloopkraan ingeschoven zodat de maximale breedte iets meer bedraagt dan 4 meter en hij over de weg vervoerd kan worden.

Sloop met groot materieel
Eenmaal het licht op groen kon er begonnen worden met de daadwerkelijke sloop. Zo werd er een 34 meter lange giek op de sloopkraan gezet om het gebouw vanaf 22 meter hoogte beetje bij beetje klein te maken. Een gebouw heeft altijd een stabiel en een onstabiel deel. Met de sloop houden we daar uiteraard rekening mee. De lift en de trappenhuizen in het midden en aan de uiteinden vormden het stabiele deel. Dus werd er begonnen met de sloop van de delen tussen de trappenhuizen in.

Inzet springmat
Naast het project ligt een appartementencomplex. Toen het uiteinde gesloopt moest worden hebben we gebruik gemaakt van een speciale springmat. Dit om schade aan het naastgelegen appartementencomplex te voorkomen. Zo denkt Laarakkers altijd mee om risico’s en overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Oefenlocatie voor reddingshonden
De SCRN leidt reddingshonden en geleiders op in het opsporen van vermiste personen in binnen- en buitenland. Tot 2x toe hebben zij het sloopterrein gebruikt als oefenlocatie. 5 Hondenbegeleiders, 7 honden en een ‘slachtoffer’ maakten gebruik van onze super mooie locatie waar zij makkelijke en moeilijke verstekken konden bouwen. Het was een leerzame training voor deze club.

Toekomst van de locatie Maartenshof
In juli 2016 is woningcorporatie en ontwikkelaar Mooiland op deze locatie begonnen met de bouw van 54 sociale huurappartementen. De oplevering van deze appartementen staat gepland in het najaar van 2017.