Asbest

In de bouw- en vastgoedsector zijn veelvuldig asbesthoudende materialen en stoffen gebruikt. Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen. Het komt voor in een hechtgebonden en een niet-hechtgebonden vezelstructuur. Teveel blootstelling aan deze asbestvezelstructuren kan zorgen voor ernstige gezondheidsrisico’s.

De niet-hechtgebonden asbestvezelstructuren komen het meest voor en zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens. Deze asbestvezels hebben een zeer hoog gemiddeld asbestgehalte van 75% tot 100%.

Niet-hechtgebonden asbestvezels verankeren nauwelijks in het bindmiddel van asbesthoudende materialen en producten, en kunnen daardoor sneller vrijkomen.

Het is in de sloop-, bouw- en vastgoedsector daarom een vereiste om asbest te verwijderen op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze.

Of het nu een totaalsloop, renovatiesloop of een ander sloop-, bouw- of vastgoedproject is; mede met het Procescertificaat Asbestverwijdering en de VCA certificering beschikt Laarakkers over de juiste knowhow om asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal en asbest verontreinigde constructieonderdelen op de juiste wijze te saneren.


Bodemsanering

In sommige gevallen is de bodem waarvoor bouwplannen gemaakt zijn verontreinigd door branden, lozingen, lekkages of ongevallen. In geval van bodemverontreiniging is het wettelijk verplicht deze te saneren.

Als een van de eerste bedrijven in Nederland voldoen wij aan de strengste BRL SIKB7000 certificeringsnorm. Hiermee tonen wij aan over gecertificeerde medewerkers, machines en werkprocessen te beschikken voor het verantwoord uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden. De bouwkavel of het grondstuk wordt conform wettelijke eisen opgeleverd.