Gebiedsontwikkeling

Laarakkers heeft jarenlange internationale ervaring in project- en gebiedsontwikkeling.
Wij zijn specialist in de (her) ontwikkeling van bestaande en nieuwe gebieden en het aankopen en ontwikkelen van terreinen met een industriële achtergrond.


Project- en gebiedsontwikkeling

Onze project- en gebiedsontwikkelaars hebben internationale ervaring in het ontwikkelen en realiseren van kleine tot grote vastgoedprojecten. Aan de hand van vooronderzoek maken zij een duurzaam ontwikkelingsconcept waar de te verwachten projectrisico’s alsmede de kosten, ontwerptijd en doorlooptijd in kaart worden gebracht.

Van ontwikkelingstraject tot verkooptraject; wij dragen zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van alle financiële, commerciële, juridische en ontwerptechnische projectactiviteiten. Dit doen wij samen met ons partnernetwerk, waarin wij de stakeholders (pro) actief betrekken bij het gehele ontwikkeling- en realisatieproces.


Aankoop van bouwkavels en grondstukken

Heeft u een (on)bebouwd of braakliggend terrein, grondstuk of bouwkavel?
Laarakkers is specialist in het op een duurzame wijze (her)gebruiksklaar maken van onroerend vastgoed. Dit doen wij samen met u, waarbij we voor ieder ontwikkelingsvraagstuk een passende oplossing creëren.

Voorbeelden van werkzaamheden waarin wij gespecialiseerd zijn:
▪ Overname van al het onroerend goed, waarbij we u compleet ontzorgen in de volledige project- en gebiedsontwikkeling en alle bijkomende risico’s van u overnemen.
▪ Gemeenschappelijke ontwikkeling van het onroerend goed, waarbij project en locatieafhankelijk wordt bepaald welke oplossing het best passend is.
▪ De bodemsanering van terreinen en bouwkavels, waarbij uw perceel tot de kleinste zandkorrel schoon wordt opgeleverd conform de BRL SIKB 7000 kwaliteitsnorm.

Wat uw wensen en behoeften ook zijn; wij beschikken over een ervaren projectontwikkelingsteam dat internationaal gespecialiseerd is in de aankoop, ontwikkeling en verkoop van onroerend goed.