Bedrijfshallen Etten-Leur

In augustus 2017 is Laarakkers begonnen met de asbestsanering van 3 bedrijfshallen, een kantoorgebouw en bijbehorend woonhuis. Na diverse asbestsaneringen worden de 3 bedrijfshallen inclusief kraanbanen tot op bovenkant betonvloer gedemonteerd voor gebruik in de Baltische landen.

Daarna worden de aanwezige betonvloeren inclusief fundatie, bestrating en bosschage gesloopt of verwijderd. Ook het kantoor- en verdere bebouwing op het terrein worden volledig gesloopt. Tot slot worden de betonpalen in de grond digitaal ingemeten voor mogelijke toekomstige bebouwing. Het terrein wordt vrij van puin en glooiend afgewerkt.

Begin november 2017 hebben we alle werkzaamheden afgerond.