Laarakkers meet stikstof- en fijnstofuitstoot en is op weg naar CO2-neutraal werken

 

Onze stagiair Tim Janssen heeft zijn onderzoeksstage bij Laarakkers met succes afgerond. Hij heeft onderzocht hoe Laarakkers het eerste sloopbedrijf kan worden dat in 2023 een emissieloze sloop uitvoert. De resultaten van de stikstof- en fijnstofmetingen bij het “Commerzbank”-project in Düsseldorf en de berekeningen van onze CO2-uitstoot tijdens de sloop in Kaarst stemmen ons voorzichtig optimistisch. Ze laten echter ook zien op welke gebieden we onze emissies nog verder moeten terugdringen.

Uit de meting van zowel de stikstof- als fijnstofverontreiniging in Düsseldorf blijkt dat wij ver onder de wettelijke grenswaarden zijn gebleven. In het algemeen hebben onze sloopwerkzaamheden geen negatief effect gehad op de vervuiling door stikstof en fijnstof.

Bij ons project in Kaarst, waar we een grote sporthal sloopten, werd de CO2-uitstoot van de ingezette machines en transportvoertuigen gemeten. Deze waarden werden vergeleken met de CO2-besparing door het gebruik van schonere brandstof en de recycling van materiaal uit de sloop. Het project in Kaarst leverde veel staal op dat werd gerecycled. Recycling stoot minder CO2 uit dan de productie van nieuw staal met ijzererts.

In totaal was de CO2-besparing zo groot dat de CO2-uitstoot van onze transportvoertuigen en machines werd gecompenseerd. Met het project in Kaarst kunnen we dus spreken van een neutrale CO2-balans, maar nog niet van een emissievrije sloop. Dit vereist onder meer een vermindering van de uitstoot van onze machines, bijvoorbeeld door over te schakelen op elektrische graafmachines of machines op waterstof. De eerste machines van de volgende generatie zijn besteld en zullen in de loop van het jaar worden geleverd. Dus we zijn op de goede weg.