Laarakkers koopt oud-weverij uit 1925

Laarakkers koopt oud weverij uit 1925 - Nieuws Laarakkers

Viersen-Dülken | Onlangs heeft Laarakkers samen met VISTA Reihenhaus GmbH & Co. KG uit Mönchengladbach het Weyermann terrein aan de Albertstrasse in Viersen Dülken aangekocht. Het betreft een fabrieksterrein van circa 19.000 m2, dat werd gebruikt voor de vervaardiging van textiel.

Sloop, asbestverwijdering, bodemsanering en infra van fabrieksterrein Weyermann

Het bijna 2 ha grootte terrein bestaat uit een fabrieksgebouw, kantoorgebouw en een oude villa, verdeeld in appartementen. Deze gebouwen, met uitzondering van het kantoorgebouw, worden volledig gesaneerd en gesloopt door Laarakkers. Daarnaast voert Laarakkers ook de bodemsanering en infrawerkzaamheden zoals riolerings- en ontsluitingswerkzaamheden uit.

Herontwikkeling oud fabrieksterrein Weyermann

Door de uitvoering van sloop, sanering en infrawerkzaamheden wordt er ruimte gemaakt voor de toekomst. Op de plaats van het oude fabrieksterrein zal een modern woon- en bedrijventerrein worden ontwikkeld. Dit wordt gedaan in samenwerking met VISTA Reihenhaus. Laarakkers is verantwoordelijk voor de planologische herontwikkeling van het gehele terrein. Vervolgens zullen wij ons toeleggen op de realisatie van het bedrijventerrein en zal VISTA Reihenhaus de ontwikkeling van het nieuwe woongebied op zich nemen.

Er wordt begonnen met de technische werkzaamheden op het terrein aan de Alberstr., nadat het bestemmingsplan definitief is goedgekeurd door de plaatselijke gemeenteraad. Naar verwachting zal dit over circa 2 jaar zijn.

Bijzonderheden

Het oude kantoorgebouw, op de hoek van de Alberstr. en Tilburgerstr. blijft intact, waardoor een stuk historie van het oude fabrieksterrein bewaard blijft.

Bestemmingsplan Wayermann terrein - Laarakkers Deutschland