In hoog tempo slopen

 

Van 6 tot 9 april 2021 heeft ons team in slechts 72 uur een brug gesloopt. Een zorgvuldige planning, goed teamwork en een ideale timing zorgden ervoor dat het strakke schema aangehouden kon worden. Ondanks het wisselvallige weer en het zware werk was er een goede sfeer en konden de sloopwerkzaamheden zonder problemen worden uitgevoerd. Nadat de oude betonconstructie van de brug afgebroken is, wordt de brug nu vernieuwd en worden er nieuwe stalen dragers ingebouwd.

Zie hiervoor de opnames van de werkzaamheden, passend bij de snelheid van ons team, als time lapse: