Fashion House 1 en 2 complex

Düsseldorf
280.000 m3
februari 2020 t/m december 2020
Sloop, Asbest, Grondstoffen
Fashion House 1 en 2 complex - Laarakkers Nederland

In februari 2020 is Laarakkers gestart met de werkzaamheden aan het grootste project in het 75 jarig bestaan van Laarakkers, namelijk het Fashion House 1 en 2 complex.

Het Fashion House modeconcept

Het Fashion House is opgericht in 1988 en gelegen aan de Danziger Straße in Düsseldorf.
Jarenlang gold dit pand als een van de succesvolste, bekendste en toonaangevende presentatielocaties voor de modebranche in Duitsland.
Met merken als Frank Lyman, Yoek BV, KJ Brand, Calida, Pardon Fashion, Maryan Mehlhorn, Minx en Scabal was het Fashion House de internationale norm voor het presenteren van topmerken aan gespecialiseerde retailers.

Het Fashion House gebouw

De totale oppervlakte van Fashion House bedraagt 26.000 m².
De Fashion House bestaat uit twee gebouwen – genaamd Fashion House 1 en 2 – die beide met elkaar in verbinding staan door middel van een loopbrug over de weg.
Fashion House 1 en 2 zijn 3 verdiepingen hoog en tellen circa 160 showrooms, 5 liften en 900 ondergrondse parkeerplaatsen.

Voorbereidingen sloop Fashion House

Begin februari 2020 is Laarakkers gestart met de sloop van Fashion House 1 en 2.
Hierbij zijn eerst voorbereidende maatregelen getroffen om de gebouwen gedegen te kunnen slopen.
De genomen maatregelen zijn de aanleg van een watervoorziening om het gebouw heen. Op deze manier konden de sloopwerkzaamheden voldoende bewaterd worden, ter voorkoming van stof- en puinwolken. Ook dient de aangelegde watervoorziening voor de reiniging van onze asbestsaneerders.

Parallel aan deze voorbereidende maatregelen zijn we gestart met de asbestinventarisatie van het complete complex. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat er in het complex op meerdere plaatsen asbesthoudende producten en materialen aanwezig waren.
Deze zijn veilig en milieukundig verwijderd volgens de maatregelen beschreven in BRL Veilig en Mileukundig Slopen (BRL SVMS-007).

Na het verwijderen van de gevaarlijke stoffen zijn we gestart met het strippen van het gebouw.
Hierbij zijn alle aanwezige materialen verwijderd tot aan de ruwbouw / skelet van het complex.
Voorbeelden hiervan zijn deuren, slaglijsten, meubels, dakleer, parket, betonvloeren en het overgebleven isolatiemateriaal.

Sloop Fashion House

Om effectief en efficiënt te werk te gaan hebben we het complex tijdens het stripproces in meerdere fasen ingedeeld. Hierdoor konden we begin april 2020 al – in de asbest- en stripvrij verklaarde gebieden – beginnen met slopen. We zijn hierbij gestart met de sloop van de rechterzijde van Fashion House 1 en 2. Door de aangelegde watervoorziening hebben we de sloopwerkzaamheden doorlopend voorzien van nevel, zodat omwoners en passanten geen hinder ondervonden van stof- en puinwolken.
Door ook het logistiek proces van het vrijkomende materiaal optimaal in te richten is de planning dat we het gehele complex in 9 maanden tijd slopen en de bouwput gereed hebben.

De werkzaamheden brengen circa 280.000 m3 sloopvolume en circa 60.000 m3 aan bouwput volume met zich mee.

Recycling bouw- en sloopafval Fashion House

In oktober 2020 hebben we het Fashion House 1 en 2 compleet gesloopt. Naast dat wij het gescheiden bouw- en sloopafval – als hout, staal en leer – circulair inzetten, is dit ook gedaan met het betonpuin. Met behulp van onze mobiele steenbreker hebben we het vrijgekomen slooppuin gebroken en gezeefd tot op korrelniveau. Hiermee hebben we circa 100.000 ton slooppuin kunnen verwerken tot betongranulaat, dat circulair ingezet kan worden als bouwstof voor nieuw beton.

Grondkeringswerkzaamheden Fashion House

Nadat de sloop van het gebouw en verwerking van bouw- en sloopafval zijn we medio november gestart met het verwijderen van de parkeerkelders. We hebben hierbij een bouwput uitgegraven met onder andere houten keerwanden (Berliner Verbau). Na het geheel geëgaliseerd te hebben en de kelder gebouwd was, kon de bouwput aangevuld worden en de keerwanden getrokken worden. Naar verwachting ronden we eind december 2020 onze werkzaamheden af.

Toekomst Fashion House

Door de sloop van het Fashion House complex is er plaats gemaakt voor het projectontwikkelingsconcept van projectontwikkelaar Deiker Höfe.
Dit luidt een nieuw modern stadskwartier – met onder andere 350 appartementen, een hotel, diverse kantoren, winkels en restaurants.
Project Deiker Höfe zal naar verwachting begin 2021 worden gebouwd.