Laarakkers draagt bij aan renovatie 17 eeuws rijksmonument

Renovatie Ald Weishoes Venlo - voor woningcorporatie Antares - Laarakkers Nederland

Venlo | Voor woningcorporatie Antares is Laarakkers eind juni 2020 begonnen met de renovatiesloop van het ‘Ald Weishoes’. Het gebouw dat ooit bewoond werd door nonnen en daarbij als weeshuis diende, wordt getransformeerd tot horecagelegenheid, appartementen- en verenigingencomplex.

Geschiedenis Ald Weishoes

In 1611 werd het Ald Weishoes (ook wel Oude Weeshuis) gebouwd. In de beginjaren was er in dit pand een Latijnse school gevestigd.
Dit was van korte duur, gezien het gebouw in 1619 in handen kwam van nonnen en werd omgebouwd tot klooster. Hieraan werd in 1680 een stadsschool toegevoegd, die tot 1883 actief was.
In 1885 kocht de ‘Burgerlijke Godshuizen’ het pand voor onder andere armen- en ziekenzorg. Aan dit pand werd in 1820 een bejaardenhuis gebouwd. In 1926 werd het volledige gebouw gerestaureerd en wederom uitgebreid met nieuwbouw. De naam ‘Ald Weishoes’ wordt sinds die tijd gebruikt voor het hele complex.
Voor de huidige generatie staat het ‘Ald Weishoes’ vooral bekend als jongerencentrum en gemeenschapsaccommodatie. Tot voor kort heeft het ‘Ald Weishoes’ namelijk gediend als kroeg, discotheek en thuishonk voor diverse Venlose verenigingen.

Renovatie 2.0 van Ald Weishoes

In opdracht van Woningcorporatie Antares ondergaat het Ald Weishoes opnieuw een metamorfose. Van eind juni 2020 tot eind augustus 2020 mag Laarakkers hier een steentje aan bijdragen door renovatiesloop werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt het pand gerestaureerd tot een nieuwe duurzame bestemming, met behoud van het maatschappelijke en historische karakter.

Toekomst Ald Weishoes

Het ‘Ald Weishoes’ wordt omgedoopt tot Concept Stadsherberg, waarbij het ontwerp van Venlose architect Jules Kayser uit 1925 als uitgangspunt is genomen.
Concept Stadsherberg rust op vier pijlers, namelijk ontmoeten, ontwikkelen, ontspannen en ontdekken.
In het kader van dit concept zal er op de begane grond ruimte worden gemaakt voor een huiskamer met spel- en gastronomische activiteiten. Hierbij wordt het dak in het midden van het pand gesloopt, om zo een luxueuze binnentuin te creëren. Op de eerste en tweede verdieping wordt ruimte gemaakt voor de bouw van diverse hostelappartementen, vestigingslocaties voor dans- en muziekverenigingen en studie- en werkplekken.

De aanwezige kathedraal blijft intact en zal worden ingezet als expositieruimte / galerij voor diverse kunststukken.