Partners

Laarakkers maakt gebruik van diverse netwerken voor kennisdeling, professionaliseringsslagen en innovaties. Hiervoor hebben we een partnerportfolio met duurzame ondernemingen samengesteld.


Laarakkers-Democom is een samenwerking tussen Laarakkers en Martens Democom, die zich toelegt op de industriële sloop van kerncentrales, energiecentrales en koeltorens in Duitsland.In samenwerking met L+J Recycling zorgen we ervoor dat, in Kamp Lintfort Duitsland, uiteenlopende afvalstoffen als beton en gemengd bouwpuin uit sloopprojecten duurzaam recyclen tot nieuwe bouw- en grondstoffen.Samen met Dornieden Gruppe ontwikkelen wij lange termijnoplossingen voor de project- en gebiedsontwikkeling in Duitsland.Met onze partner Koninklijke Smals werken wij samen aan de duurzame productie en verwerking van betongranulaat en -zand van goede en constante kwaliteit als grindvervanger voor het nieuwe beton.DataPeak is onze partner voor Business Intelligence en vervult onze informatiebehoefte met stuurinformatie in de vorm van financiële en niet-financiële dashboards en analyses.