Partners

Laarakkers maakt gebruik van diverse netwerken voor kennisdeling, professionaliseringsslagen en innovaties. Hiervoor hebben we een partnerportfolio met duurzame ondernemingen samengesteld.Laarakkers Democom

Laarakkers-Democom is een samenwerking tussen Laarakkers en Martens Democom, die zich toelegt op de industriële sloop van kerncentrales, energiecentrales en koeltorens in Duitsland.


L+J Recycling

In samenwerking met L+J Recycling zorgen we ervoor dat, in Kamp Lintfort Duitsland, uiteenlopende afvalstoffen als beton en gemengd bouwpuin uit sloopprojecten duurzaam recyclen tot nieuwe bouw- en grondstoffen.


Koninklijke Smals

Met onze partner Koninklijke Smals werken wij samen aan de duurzame productie en verwerking van betongranulaat en -zand van goede en constante kwaliteit als grindvervanger voor het nieuwe beton.