Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum / Project Mooder Maas

Laarakkers Sloop en Asbest_Mooder Maas_april 2018_1 Homepage 2

Vanaf oktober 2016 worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.

 

» LEES MEER.....

Het projectgebied is ongeveer 15 x 4 kilometer groot en ligt in de Gemeenten Venray en Horst aan de Maas. Aan de oostzijde is het projectgebied begrenst door de Maas. Aan de westzijde is geen duidelijk herkenbare grens aanwijsbaar. De werkzaamheden aan de gebiedsontwikkeling zijn verspreid over het gehele gebied en lopen dus van het dorp Geijsteren helemaal naar Broekhuizen.

Laarakkers levert een actieve bijdrage aan dit project door:

  • De levering van 30.000 ton betongranulaat en 50.000 ton menggranulaat. Dit beton- en menggranulaat wordt in samenwerking met Wim Martens Logistics naar de betreffende locaties vervoerd.
  • Asbestsanering diverse agrarische gebouwen en woningen
  • Sloop van brug in het centrum van Wanssum nabij Den Schellaert
  • Sloop van diverse agrarische gebouwen en woningen

Het gehele project duur tot 31 december 2020.

Hieronder krijgt u een impressie van de werkzaamheden die wij tot nog toe hebben mogen uitvoeren:

» Sluiten

FOTO'S: BOERDERIJ BROEKHUIZENVORST

FOTO'S: VERVOER BETON- EN MENGGRANULAAT IN SAMENWERKING MET WIM MARTENS LOGISTICS