Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum / Project Mooder Maas

Laarakkers Sloop en Asbest_Den Schellaert_jan 2019_4

Vanaf oktober 2016 worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.

 

» LEES MEER.....

Het projectgebied is ongeveer 15 x 4 kilometer groot en ligt in de Gemeenten Venray en Horst aan de Maas. Aan de oostzijde is het projectgebied begrenst door de Maas. Aan de westzijde is geen duidelijk herkenbare grens aanwijsbaar. De werkzaamheden aan de gebiedsontwikkeling zijn verspreid over het gehele gebied en lopen dus van het dorp Geijsteren helemaal naar Broekhuizen.

Laarakkers levert een actieve bijdrage aan dit project door:

  • De levering van 30.000 ton betongranulaat en 50.000 ton menggranulaat. Dit beton- en menggranulaat wordt in samenwerking met Wim Martens Logistics naar de betreffende locaties vervoerd.
  • Asbestsanering diverse agrarische gebouwen en woningen
  • Sloop van brug in het centrum van Wanssum nabij Den Schellaert
  • Sloop van diverse agrarische gebouwen en woningen

Het gehele project duur tot 31 december 2020.

Hieronder krijgt u een impressie van de werkzaamheden die wij tot nog toe hebben mogen uitvoeren:

» Sluiten

FOTO’S: VERWIJDEREN OUDE BRUG IN CENTRUM WANSSUM

Nu de nieuwe brug is aangesloten op de Brugstraat zijn wij begin september gestart met het slopen van de oude brug in het centrum van Wanssum.

FOTO’S: BERGBEZINKBASSIN IN WANSSUM

Medio mei 2019 hebben we het oude bergbezinkbassin in Wanssum verwijderd. Dit bassin lag nabij het voormalige tankstation.

FOTO’S: DEN SCHELLAERT IN WANSSUM

Den Schellaert – Wanssum

Medio januari zijn wij begonnen met de asbestsanering en sloop van een kenmerkend pand in het midden van Wanssum: het voormalige raadhuis van Wanssum (1940 – 1969). Daarna  was hier, tot voor kort, meer dan 25 jaar een chinees restaurant gevestigd.

De sloop van dit pand maakt onderdeel uit van Project Ooijen-Wanssum en is nodig om een bredere doorstroming van de Groote Molenbeek mogelijk te maken.

Om toch iets monumentaals van dit markante gebouw te bewaren hebben de Dorpsraad Wanssum en de Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum het torentje met alle voorzichtigheid laten verwijderen voordat wij met onze werkzaamheden begonnen. Dit torentje krijgt een nog nader te bepalen nieuwe bestemming.

Het gehele asbestsanerings- en sloopproces duurt tot februari 2019.

FOTO'S: BOERDERIJ BROEKHUIZENVORST

FOTO'S: VERVOER BETON- EN MENGGRANULAAT IN SAMENWERKING MET WIM MARTENS LOGISTICS