GRONDWERK

Vaak sloopt Laarakkers gebouwen die plaats maken voor een nieuwe bestemming. Na afronding van het sloopwerk voert zij het noodzakelijke grondwerk voor de nieuwbouw uit.

Laarakkers brengt grondverbeteringen aan en egaliseert het terrein.

Ook in het maken van grondkeringen en het ondervangen van gebouwen door middel van extra funderingen, zijn we zeer ervaren. Kortom, wij bereiden de bouwput voor, zodat de ruwbouw direct kan plaatsvinden.

Contact